Đã có cách phục hồi liệt dây thần kinh số 7 sau tai biến

Đường đi của dây thần kinh số 7 Đây thần kinh số 7 là dây vận động chi phối các hoạt động của cơ mặt. Xuất phát từ (não bộ) đi qua Thái dương, tuyến mang tai rồi đến các vùng cơ mặt. Bất cứ các vị trí tổn thương nào trên rễ thần kinh

×
Đăng ký thành công!