Kiểm tra và chẩn đoán tai biến mạch máu não (Đột quỵ)

Để xác định điều trị tốt nhất cho đột quỵ, nhóm nghiên cứu trường hợp khẩn cấp phải tìm ra loại đột quỵ đang có và những gì các bộ phận của bộ não bị ảnh hưởng tới.

×
Đăng ký thành công!